top of page
Search
  • agericodevilla

Kababaihang Kasangga: “Lalaban ako. Lalaban tayo.”

Updated: Nov 15, 2021

Come EDSA 4.0, if it happens, I am singing this on the streets.


Ale, Ale, baka ka makur’yente,

Ang lapit-lapit mo na nga sa poste.

Sobra-sobrang taas mo na nga, Ale, r’yan,

Magkano ba 'yang mangga mo’ng mga ‘yan.


VP Leni Robredo. Photograph by Malacanang Photo Bureau

Kailan pa ba natin matatanggap,

Hustis’yang ating hinahanap-hanap.

Kailangan pa bang pumuti ng uwak,

Kailangan din bang umitim ng tagak?


Saan-saan pa nga ba pupulutin,

Ganitong saysay nga ng buhay natin?

Sa pagpapabayani, ‘di kaya?

Katambal, wagas na pagmamagal nga.


Ale, Ale, sumama na rin kayo,

H’wag nang hintaying lumala pa ang bag’yo.

Lalaban tayo hanggang nga sa dulo,

H’wag kang bibitaw, ‘bato mo’ng gusto mo.

Gamit-gamit ‘yang nga’ng, kamangmangan mo,

Hayan lamang sila, tagilid nga tayo.

Walang problema, laban pa rin tayo.

Higpit kapit lang, sama-sama tayo.

Saan-saan pa nga ba pupulutin,

Ganitong saysay nga nga buhay natin?

Sa pagpapabayani, ‘di kaya?

Katambal, wagas na pagmamagal nga.


Ale, Ale, h’wag umasa sa iba,

Kapalaran natin, tayo’ng magpapas’ya.

Hahakot tayo ng mga kasangga,

Mithiin natin, ilalatag na nga.

‘Di tayo papayag na mapatali,

D’yan mga yapak ng mga bayani.

Susugod tayo di magpapatalo,

Eh kasi ‘di ba, bayan nga natin ‘to?


Saan-saan pa nga ba pupulutin,

Ganitong saysay nga ng buhay natin?

Sa pagpapabayani, ‘di kaya?

Katambal, wagas na pagmamagal nga.


Ale, Ale, h’wag umasa sa iba,

Kapalaran natin tayo’ng magpapas’ya.

Hahakot tayo ng mga kasangga,

Mithiin natin, ilalatag na nga.

Lalaban tayo hanggang nga sa dulo.

Eh kasi, di ba, bayan nga natin ‘to?


Catch here is that generating poems like these can easily be done by AI. Same with turning them into songs. Step by step mode I have come-up with can be laid-down in an algorithm. I have been sketching this step by step mode in my mathematical logic classes for years now. I sing my songs to them, of course. But that is another story.

69 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Post: Blog2_Post
bottom of page