top of page
Search
  • agericodevilla

Pangangatuwiran

Updated: Aug 28, 2022

Imagine Andres Bonifacio on a horse meant for a carretela, not a stallion. His shirt, camisa de chino. On his side with a belt along his waste, an itak, not a sword. On his head, a buntal hat, not some gilded helmet.


A Batangueno general would probably have said upon seeing him this way, “Lintek, papaano ko ga iboboto ang gay-an? Ka-bahong tingnan. Ang presidente, dapat naka-carruaje. Ang suot, terno. Ang dala, espada. Cascong tadtad ng pilak sa ulo.”


Andres Bonifacio. Photograph by Magalhães

Ang maaasahang sukatan, kakayanang humawak sa kinabukasan. Para sa lahat, ganiyan dapat.


“Kung sugo ka ng Diyos, pagpapalain ka. Pinagpapala ka nga. Naka-carruaje. Nakaterno. Nakaespada. Marami pang patunay. Samakatuwid, sugo ka nga nga Diyos.”


Parang ganito. "Kung may malalang AIDS ka, lalagnatin ka. Nilalagnat ka nga. Samakatuwid, may malalang AIDS ka nga." Baluktot.


"Kung mahusay ka, pagpapalain ka. Pinagpapala ka nga. Samakatuwid, mahusay ka nga."

Mukhang hindi naman pinagpapala si Andres Bonifacio. Samakatuwid, hindi nga siya ang sugo ng Diyos.


Ito naman. Hindi tiyak ang sinasabing “Kung sugo ka ng Diyos, pagpapalain ka.” Si Kristo nga, ipinako pa nga sa krus.

Kung mahusay ka, pinagpapala ka. Pinagpapala ka nga. Hayan, may kakayanang gumastos para sa masasarap na mga pagkain. Samakatuwid, mahusay ka nga. Baluktot nga ang ganito.

"Kung binibigayan ka nang halaga, pakakainin ka nang masasarap na pagkain. Pinakakain ka nga nang masasarap na pagkain. Samakatuwid, binibigayan ka nga nang halaga." Baluktot pa rin — ang mga binibitay nga, pinapakain din naman ng masasarap na pagkain.


Ang sukatan, kakayanang humawak sa kinabukasan gamit ang maayos na pangangatuwiran.


Ang usapin, maayos na pangangatuwiran.


Marami ang naloloko nang mga “businessmen” dahil nagagamitan ng pag-dine-out sa mga kilalang mga five-star hotel. Nauuna ang paniwalang may kahusayan ang kausap batay sa nakikitang gilas sa pamamagitan ng mga patunay ng pagpapala -- kagaya nga nang kakayanang mag-dine-out na ganito.


Nakakalimutan na ang usapin, lagi, ay hindi ang patunay na pagpapala kung hindi ang paggamit nang maayos na pangangatuwiran. Hindi ang carruajeng gamit, ternong suot, espadang bitbit, o cascong tadtad ng pilak sa ulo.


May 5, 1897, the Bonifacio brothers have faced trial as per orders of Emilio Aguinaldo. They have been executed on May 10, 1897,

302 views0 comments

Recent Posts

See All

コメント

5つ星のうち0と評価されています。
まだ評価がありません

評価を追加
Post: Blog2_Post
bottom of page