top of page
WFH Setup

PINOY TOOLBOX

More information is the only direction we can take. "More surprise," Claude Shannon puts it.

Here, Mondays.

Filipinos at large need to innovate more.  Our mental models have to be more adaptive. We need more inputs. We need better processing of inputs. We need to direct outputs where they serve the nation best. Our future looks bleak. It need not be always that.

Learn More
Home: Welcome
Search

Liberalismo at Pangangatuwiran

Liberalismo at Pangangatuwiran: Galing sa Isang Lumang Proyekto Ko 27 Pebrero 2008 Kaalaman sa maayos na pangangatuwiran at kaalaman sa...

Paggamay sa Kapalaran

Pag-alala sa La Liga Filipina, itinatag nang 3 Hulyo 1892. 16 Pebrero 2008, galing ito sa isang project ko kung saan. Ang EDSA Shrine,...

Measure of Leadership

Blog of mine from elsewhere, March 27, 2020. Looks like this needs to be revisited. "There are many kinds of leadership. Everyone knows...

Red-Tagging, Filipino at ICT

30 Enerro 2010 (Galing sa isa ko pong proyekto.) Matagal nang nabanggit na ang sambayanang pilit gumagamit ng sariling wika ay malamang...

Demokrasiya Natin

19 Pebrero 2008 (Galing sa isa ko pong proyekto.) Sinumang Persiyanong Sinauna na nais gumawa ng bubog o salamin, inaasahan siyang...

Plans for Batangas Eastern Academy, Inc.

“Para sa mga taga-San Juan” ang Batangas Eastern Colleges. Dagdagan ko pa, para sa kabataan ng San Juan. Hindi para pagkitaan ng mga De...

Pagtunton, Alituntunin at Panuntunan

28 Enerro 2010 Ang isang katuwiran ay maayos kung tuwirang natutunton ang isang inaabtang tutoo sa tuwi nang tutoo lahat ng mga...

Pangangatuwiran

Imagine Andres Bonifacio on a horse meant for a carretela, not a stallion. His shirt, camisa de chino. On his side with a belt along his...

Home: Blog2

Subscribe Form

Thanks for submitting!

Home: Subscribe

AGERICO M. DE VILLA

President
Batangas Eastern Colleges
#2 Javier Street
San Juan, Batangas

+63 9190022551

Thanks for submitting!

Home: Contact
bottom of page